سمت و فعالیتها

-رئیس هیات مدیره گروه صنعتی – مهندسی ساوانا بتن

-کارشناس رسمی دادگستری استان فارس

-مهندس پایه یک با صلاحیت نظارت محاسبه و اجرا

-صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر نشریه سیوان

-مدیرعامل شرکت بین المللی سیوان السیب

-رئیس هیات مدیره شرکت سایمان صنعت ماندگار

-نائب رئیس شرکت زیما فناوری فردا

-مدیر اجرایی شرکت مهندسین مشاور سیوان