فعالیتهای پیشین

-مدرس و مسئول آزمایشگاههای مقاومت مصالح،سازه و نقشه برداری بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز بمدت ۲۰ سال

-ناظر،محاسب و مجری صدها پروژه ساختمانی در استان فارس(از سال ۷۹ تا کنون)

-کارشناسی رسمی دادگستری در صدها پرونده در جنوب کشور (از سال هشتادو هفت تا کنون)

-نائب رئیس  و عضو هیات مدیره انجمن صنفی مدیران شرکتهای خدمات آزمایشگاهی استان فارس

-عضو اصلی کارگروه تخصصی آزمایشگاه های صنعت ساختمان استان فارس

-دبیر کمیته تخصصی ارتباط دانشگاه با صنعت دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

-سردبیر و عضو شورای سیاست گذاری خبرنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

-کارشناس دفتر فنی و دفتر مناطق محروم استانداری فارس

-رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سیوان

-مدیر عامل شرکت رز سازه گستر

-کارشناس دفتر فنی فرمانداری فیروز آباد

-کارشناس دفتر فنی فرمانداری نی ریز

کارشناس امور عمرانی شهرداری فیروزآباد

-کارشناس و ناظر بقاع متبرکه اداره اوقاف استان فارس

-کارشناس دفتر فنی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد
 
-مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز