فعالیتهای آموزشی

-تدریس آزمایشگاه مقاومت مصالح رشته مهندسی راه و ساختمان (عمران) دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

-تدریس  آزمایشگاه مقاومت مصالح رشته مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

-تدریس  آزمایشگاه مقاومت مصالح رشته مهندسی عمران دانشگاههای آزاد اسلامی

– تدریس نقشه برداری رشته مهندسی راه و ساختمان (عمران) دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

– تدریس روش های اجرایی ساختمان با بکار بردن اصول فنی در اجرای ساختمان جهت دانشجویان رشته مهندسی عمران

– تدریس دوره های آشنایی با پروفیل های فولادی-آرماتور و روش های انجام آزمایشات مختلف براساس استاندارد های تدوین شده برای شرکت های خدمات آزمایشگاهی استان فارس

-تدریس دوره های آشنایی با افزودنی های معدنی و شیمیایی بتن در پایه های گوناگون برای مهندسین عمران
 
-آموزش روشهای علمی طرح اختلاط بتن،بهره وری تولید و کنترل کیفیت محصول در خطوط تولید بتن آماده و محصولات بتنی
 
-تدریس در دوره های فنی بدو خدمت کارشناسان تولید،QC و آزمایشگاه گروه صنعتی -مهندسی ساوانا بتن و مهندسین‌ مشاور سیوان