دوره ها و سمینارها

-کارگاه آموزشی زلزله (بم 82)

-دوره آموزشی و تخصصی آزمایشات بتن استاندارد (آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد)

-دوره آموزشی و تخصصی نمونه برداری از بتن تازه به همراه آزمایشات بتن سخت شده (استاندارد اصفهان)

-سمینار تخصصی بتن های ویژه (بتن های توانمند و فوق توانمند، بتن با سیمان های مخلوط، بتن های الیافی، بتن خود تراکم، انجمن مهندسین مشاور)

-دوره تخصصی و آموزش طرح اختلاط و کنترل کیفیت بتن (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

-دوره تخصصی و آموزشی بازرس بتن (موسسه مقاوم سازی و بهسازی حرفه ای ایران)

-سمینار تخصصی نکات اجرایی و کنترل کیفیت افزودنی های بتن (انجمن بتن ایران)

-دوره آموزشی و تخصصی آزمون های میلگرد آجدار و پیچ و مهره (جهاد دانشگاهی و دانشگاه شریف)

-سمینار تخصصی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان پی سازی روی زمین های نرم و نشست نامتقارن (انجمن مهندسین عمران ایران و دانشگاه امیرکبیر)

-دوره آموزشی نظارت بر ساختمان های فولادی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

-دوره آموزشی بارهای وارده بر ساختمان (سازمان نظام مهندسی ساختمان)

-دوره آموزشی ژئوتکنیک مقدماتی و پیشرفته (سازمان نظام مهندسی ساختمان) 

-دوره آموزشی آشنایی و اجرای ISO 17025 (استاندارد فارس)

-سمینار تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان قالب بندی،درزها و جزئیت فولاد گذاری سازه های بتن آرمه (انجمن مهندسین عمران ایران و دانشگاه امیر کبیر)

-دوره آموزشی ایمنی و حفاظت در کار (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

سمینار Professional Real Estate (موسسه بین المللی مدیریت و توسعه دانشگاه استکهلم)

-سمینار تخصصی تحلیل غیرخطی و تحلیل طیفی (انجمن مهندسین عمران ایران و دانشگاه امیر کبیر)

-دوره آموزشی چگونگی استفاده، تولید و آزمایشات مربوط به افزودنی های شیمیایی ساختمان، فوق روان کننده ها و روان کننده های بتن

-دوره آموزش روش های فروش و اصول بازاریابی نوین

-سمینار تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مهاربندی همگرا و واگرا، (انجمن مهندسین عمران ایران و دانشگاه امیرکبیر)

-دومین و سومین همایش مقررات ملی ساختمان ایران

-سمینار تخصصی BRS, Fresh concrete sampling & hardnece concrete testing

-دوره تخصصی بازرسی جوش بین المللی،VT، سطح I,II,III ASNT

-دوره تخصصی بازرسی جوش بین المللی، Magnetic particle testing سطح ASNT I,II,III

-دوره تخصصی بازرسی جوش Penetrant testing سطح ASNT I,II,III

-دوره تخصصی بازرسی جوش Ultrasonic testing, UT سطح ASNT I,II,III

-دوره آموزشی فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش (سازمان نظام مهندسی ساختمان)

-دوره آموزشی سقف های تیرچه بلوک ویژگی ها و روش های آزمون طبق استاندارد فنی ایران به شماره 1-2909 استاندارد تهران

-سمینار تخصصی بازرسی جوش اسکلت های فلزی (شیراز)

-دوره آموزشی مصالح ساختمانی-بلوک های سیمانی سبک غیر باربر ویژگی ها و روش های آزمون طبق استاندارد فنی ایران به شماره 7782 استاندارد تهران

-دوره آموزشی افزودنی های بتن_ملات و دوغاب_ ویژگی ها و روش های آزمون طبق استاندارد فنی ایران به شماره 29302 استاندارد تهران

-دوره آموزشی روش های ساخت، فناوری نوین،اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی-دانشگاه علم و صنعت ایران

-دوره آموزشی روش ها و تکنیک های اجرایی نظام سلامت،ایمنی ، محیط زیست (HSE) دانشگاه علم و فرهنگ ایران

-دوره آموزشی آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان دانشگاه علم و فرهنگ ایران

-دوره آموزشی اجرای ساختمان های فولادی دانشگاه علم و صنعت ایران

-دوره آموزشی اجرای ساختمان های بتنی دانشگاه علم و صنعت ایران

-دوره آموزشی مبانی سلامت، محیط زیست (HSE) دانشگاه علم و صنعت ایران

کنفرانس تخصصی اصول و روشهای کنترل و بازگشت مشتری-تهران