افتخارات

-دارنده گواهینامه ،تایید صلاحیت مدیریت اجرایی از دانشگاه آکسفورد

-دارای گواهینامه ،دوره کامل اصول روزنامه نگاری از موسسه و آکادمی CIP اروپا – آلمان

-دریافت لوح تقدیر از :

آقای مهندس تاجگردون ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورای فنی استان فارس

آقای مهندس نامورچی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

آقای دکتر ملک حسینی مدیرعامل مرکز درمانی آموزشی و پژوهشی پیوند اعضا ابوعلی سینا

آقای دکتر عابدینی ریاست دانشکده مهندسی شیراز

آقای دکتر جوادپور ریاست دانشکده مهندسی شیراز

آقای دکتر بنان ریاست بخش مهندسی ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

آقای دکتر رخشنده رو ریاست بخش مهندسی ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

آقای دکتر رنجبران ریاست بخش مهندسی ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

آقای امامی فرمانداری شهرستان فیروزاباد

آقای حفاری شهردار فیروز آباد

آقای دکتراسکندری مدیر عامل شرکت های نمایشگاه های استان فارس

آقای مهندس حکمت آرا رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس